Liên lạc

Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris (AGEVP)

132 avenue d’Italie – 75013 PARIS

01 45 88 74 70

agevp@agevp.com

 

Le bureau exécutif 2014 – 2016

Chủ tịch/ Président : Nguyễn Hào
Tổng thư ký/ Secrétaire générale : Ðịnh Ðức Văn Olivier
Thủ quỹ / Trésorière : Dương Thúy Diễm Mi

Liên lạc / Communication:

Ph / Adjointe:

Nguyễn Dương Tuấn

Nguyễn Thiên Hương

Nhân Bản: Phạm Quang

Ban văn nghệ/ Section artistique :

Phụ tá/ Adjoint :

C vn / Conseillère:

Nguyễn Quang Trung Tino

Phan Trung Thư Céline

Phùng Tố Lan

Văn hóa / Culture: Trần Thị Hoàng Vi
Đào tạo / Formation Développement:

– Lớp việt ngữ / Cours de Vietnamien:

– Lớp kèm / Tutorat:

– MOOC:   

Ph / Adjoint:

 

Diệp Văn Quý

Phan David

Ðịnh Ðức Văn Olivier

Vĩnh Bảo Huy

Ban thể thao/ Section sportive :

Phụ tá/ Adjoint :

Trần Adeline

Hùynh Ðức Ðạt / Lê Anh Hoàng

 

Liens :

Văn Hóa Việt Nam | Tài liệu văn hóa

Văn_Hóa_Việt_Nam_Logo

 

Ɖức Sơn Child

Duc_Son_Child_Logo

 

Saigoncine

Saigoncine_Logo

 


Welcome , today is vendredi, 1 mars 2024