Tết Trung Thu – Ngày 28 tháng 9 nǎm 2014

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 13 septembre 2014

TTT 2014 BDDEFKính thưa các bạn,
Năm nay, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris sẽ tổ chức Tết Trung Thu. Tết Trung Thu sẽ được diễn ra tại :

Gymnase Bourneville-Kellermann
5 rue du Docteur Bourneville 75013 PARIS
từ 13 giờ đến 17 giờ

Chương trình đặc biệt: nhiều cuộc thi chơi, chạy đua, ảo thuật, màn múa và hát cho trẻ và lớn…
Giá vé vào cửa là 3€ mỗi em và kèm theo một lô quà gồm có một lồng đèn, kẹo và một trò chơi nhỏ.

Tết Trung Thu, ai mà quên được!

Têt Trung Thu 2013

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 1 octobre 2013

  Năm nay, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris sẽ tiếp tục tổ chức Tết Trung Thu. Mục đích là để tiếp tục truyền thống tốt đẹp và để quảng bá văn hóa Việt Nam đến các em. Tết Trung Thu sẽ được diễn ra tại : Gymnase Bourneville-Kellermann 5 rue du Docteur[…]

page 1 of 1


Welcome , today is lundi, 15 juillet 2024