Lớp học nấu ăn

Comments: No Comments
Published on: 31 janvier 2013

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris tổ chức Lớp học nấu ăn, một lần trong tháng vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng. Lớp học này là nơi chúng ta cùng chia sẻ những công thức nấu ăn đơn giản, nhanh gọn và ít tốn kém. Sau buổi học, chúng ta sẽ[…]

page 1 of 1


Welcome , today is vendredi, 1 mars 2024