Cours de vietnamien

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 1 octobre 2011

Dạy tiếng Việt Mỗi thứ bảy, AGEVP cung cấp một khóa học thực hành nói tiếng Việt Nam. Chương trình bao gồm các khóa học tập để giúp nói tiếng Việt. 30 phút để dành cho học những từ mới, sau đó có một tiếng để dành cho phần thảo luận từng nhóm nhỏ Một[…]

page 1 of 1

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#200) Provide valid app ID
Type: OAuthException

Welcome , today is jeudi, 7 décembre 2023