Diễn Hành Quốc Tế vì Tự Do

Categories: [Editorial][2012]
Tags:
Comments: No Comments
Published on: 5 octobre 2012

Paris, ngày 5 tháng 10 2012,     THSVVN-Paris sẽ tham gia vào buổi Diễn Hành Quốc Tế vì Tự Do của những dân tộc thiểu số bị áp bức vào ngày thứ bảy 13 tháng 10 2012.     Đây là buổi tuần hành lần thứ 5, được tổ chức hàng năm tại Rome,[…]

page 1 of 1

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Welcome , today is vendredi, 19 août 2022