PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI – THỈNH NGUYỆN

Categories: [Editorial][2013]
Tags: ,
Comments: No Comments
Published on: 18 juillet 2013

  Paris ngày 14 tháng 7 năm 2013, Các vi phạm nhân quyền trầm trọng gần đây tại Việt Nam, đặc biệt với các ký giả và blogger,  chất vấn lương tâm mọi người. Nhân danh những giá trị cao cả của Tự Do và Công Lý, THSV Paris kêu gọi quý vị và đoàn thể[…]

page 1 of 1

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Welcome , today is vendredi, 19 août 2022