PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI – THỈNH NGUYỆN

Categories: [Editorial][2013]
Tags: ,
Comments: No Comments
Published on: 18 juillet 2013

  Paris ngày 14 tháng 7 năm 2013, Các vi phạm nhân quyền trầm trọng gần đây tại Việt Nam, đặc biệt với các ký giả và blogger,  chất vấn lương tâm mọi người. Nhân danh những giá trị cao cả của Tự Do và Công Lý, THSV Paris kêu gọi quý vị và đoàn thể[…]

Thông Ðiệp 30 tháng 4

Categories: [Editorial][2013]
Comments: No Comments
Published on: 1 juin 2013

reconciliation

38 năm tròn đã trôi qua, cuộc nội chiến hơn 20 năm của dân tộc đã kết thúc. Tuy nhiên, sự hận thù và khác biệt giữa hai phía vẫn chưa hề nguôi ngoai. Sự chia rẽ đó cũng là nguyên nhân một phần ngăn cản bước tiến của đất nước, khi từ hai phía đối nghịch vẫn dành cho nhau những anh mắt thù hận. … → Ɖọc tiếp

Thay đổi và tiến lên

Categories: [Editorial][2013]
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 5 avril 2013

Hội Tết THSV Opéra Massy 31/3/2013 Trước thềm năm mới, THSVVNP xin chúc quý vị cùng gia quyến một năm Quý Tỵ an khang – thịnh vượng. Hằng năm, khi mở màn văn nghệ Tết Tổng Hội, chúng tôi vẫn thường tóm tắt tình hình Việt Nam trong năm qua. Lần này chúng tôi xin[…]

page 1 of 1

AGEVP Facebook Thông Tin

2 ngày trước

AGEVP (Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris)

[URGENT : Recherche d’un local pour notre stock à partir de Mai 2019]

Chers amis, nous sommes urgemment à la recherche d'un local de 20 à 25m2 environ entre Paris 13e et Massy, si possible en rez-de-chaussée, afin de pouvoir stocker le matériel de l'association à partir de Mai idéalement.

Ce local est très important car il nous permet de stocker tout notre matériel et donc vous proposer entre autres un spectacle du têt de qualité avec de beaux costumes, décors, ...

Ainsi si vous avez la moindre piste merci de nous contacter par message privé ou de commenter ci-dessous.

N’hésitez pas à partager cette publication à tous vos contacts ! ... đọc thêmđóng lên


Welcome , today is samedi, 23 mars 2019