PHÓNG VIÊN KHÔNG BIÊN GIỚI – THỈNH NGUYỆN

Categories: [Editorial][2013]
Tags: ,
Comments: No Comments
Published on: 18 juillet 2013

Logo AGEVP1

 

Paris ngày 14 tháng 7 năm 2013,

Các vi phạm nhân quyền trầm trọng gần đây tại Việt Nam, đặc biệt với các ký giả và blogger,  chất vấn lương tâm mọi người.

Nhân danh những giá trị cao cả của Tự Do và Công Lý, THSV Paris kêu gọi quý vị và đoàn thể ký tên ủng hộ chiến dịch phóng tích 35 bloggers đang bị cầm tù, do cơ quan Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontière) khởi xướng. 

Xin bấm vào link dưới đây để ký thỉnh nguyện thư :

http://rsf.org/petitions/vietnam/petition.php?lang=vi

97237865_RSF_ORG

 

Comments are closed.


This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Welcome , today is samedi, 20 août 2022