Tuần lễ sửa soạn tú tài 2014

Categories: Non classé
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 4 avril 2014

Thứ bẩy 19/04 tới chủ nhật 27/04, lớp 11 và lớp 12.

Semaine de préparation au bac AGEVP      Semaine de préparation au bac AGEVP - Matières

THSV Paris sẽ tổ chức tuần lễ sửa soạn tú tài cho lớp 12. Các môn chính (toán, lý, hoá, SVT) sẽ được đề cặp đầy đủ. Giá : 150€/1 tuần.
Một phần tiền thu sẽ ủng hộ hội từ thiện Ɖức Sơn, cấp học bổn cho các học sinh sinh viên nghèo và xuất sắc.

Liên lạc và thông tin : Hien et David
Hien: luong_hien.nguyen@ymail.com, 06 09 01 21 99
Comments are closed.


This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: (#200) Provide valid app ID
Type: OAuthException

Welcome , today is mercredi, 8 février 2023