Tutorat

Categories: [Activites][Tutorat]
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 25 novembre 2011

Kèm học

Mỗi thứ Bảy, AGEVP kèm các em học trò từ lớp 10 tới lớp 12. Một ban giáo viên cung cấp cho những em trẻ những lời khuyên để giúp cho các em xây dựng một phương pháp làm việc và tổ chức thời gian của các em chong những môn sau này : toán học, vật lý, tiếng pháp, triết học, tiếng anh, vv…

Để biết thêm chi tiết, xin mời liên lạc với Celine : 06 70 73 74 89

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts.
Click to show error

Error: Server configuration issue

Welcome , today is samedi, 20 août 2022