Cours de vietnamien

Dạy tiếng Việt

Mỗi thứ bảy, AGEVP cung cấp một khóa học thực hành nói tiếng Việt Nam.

Chương trình bao gồm các khóa học tập để giúp nói tiếng Việt. 30 phút để dành cho học những từ mới, sau đó có một tiếng để dành cho phần thảo luận từng nhóm nhỏ

Một nhóm ban trẻ của AGEVP có mặt mỗi thứ bảy (cảm ơn bạn Wendy, Đạt, Melanie, Loi và Hiền) để hướng dẫn các cuộc đàm thoại.

Moi các bạn tới thử!
Cours de Vietnamien

 Leave a comment 

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*


 Menu 

 © 2022 - AGEVP - VN