Journée sportive 2012

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 14 juin 2012

NGÀY THỂ THAO 1 tháng 7, 2012 Các bạn thân mến, Mùa hè sắp đến, dể sửa soạn một thân hình cường tráng trong tinh thần «  khỏe vì nước », THSV Paris xin mời các bạn tham dự Ngày Thể Thao Paris 2012. Năm nay các bạn có thể chọn 2 giải: Bóng chuyền và Vũ[…]

page 2 of 2»

AGEVP Facebook Thông Tin


Welcome , today is mardi, 25 juin 2019