Contacts


Association Générale des Etudiants Vietnamiens de Paris (AGEVP)

132 avenue d’Italie – 75013 PARIS

01 45 88 74 70

agevp@agevp.com

Vous pouvez nous retrouver sur :   

Le bureau exécutif 2016 – 2018

Chủ tịch/ Président : Nguyễn Hào
Tổng thư ký/ Secrétaire générale : Lê Anh Hoàng
Thủ quỹ / Trésorière : Dương Thúy Diễm Mi
Liên lạc / Communication: Nguyễn Thiên Hương ; Nguyễn Dương Tuấn ; Nguyễn Philippe
Nhân Bản: Phạm Quang
Ban Văn Nghệ/ Section artistique :

Phụ tá/ Adjoint :

Nguyễn Quang Trung Tino ; Nguyễn Dương Sơn

Phùng Tố Lan

Văn hóa / Culture: Phạm Lê Quang ; Bùi Mélodie
Đào tạo / Formation Développement:

– Lớp việt ngữ / Cours de Vietnamien:

– Lớp kèm / Tutorat:

 

Phan Thanh Huyền ; Trần Mạnh Tuấn

Nguyễn Philippe ; Vĩnh Bảo Huy

Ban thể thao/ Section sportive :

Phụ tá/ Adjoint :

Lê Anh Hoàng

Huỳnh Ðức Ðạt

 

Liens :

Văn Hóa Việt Nam | Tài liệu văn hóaVăn_Hóa_Việt_Nam_Logo

 

 

 

Ɖức Sơn ChildDuc_Son_Child_Logo